Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI63 - Adquirir conceptes en aspectes visuals i tàctils.

DDUJI64 - Adquirir destreses en la manipulació de materials i eines.

DDUJI65 - Adquirir habilitats en l’organització espacial.

DDUJI66 - Adquirir sensibilitat sobre la forma en volum.

DDUJI67 - Aprendre a organitzar activitats escultòriques individuals i col·lectives.

DDUJI68 - Potenciar la imaginació i l’originalitat en les experiències de construcció.

DDUJI69 - Saber apreciar la relació entre el que construeix i la realitat vivencial.

DDUJI70 - Valorar el joc amb materials variats.

Resultats d'aprenentatge

R47 - Utilitzar materials i tècniques artístiques explorant les seues qualitats plàstiques i expressives aplicades a creacions pròpies.

R47 - Ser capaç d'organitzar els materials segons les seues possibilitats tècniques i expressives aplicades al volum.

R47 - Ser capaç d'implicar-se en la realització de treballs plàstics i didàctics, col·laborar en xicotets i grans grups, i apreciar la participació i el treball cooperatiu.

R47 - Ser capaç d'elaborar materials didàctics originals, sobre el volum, i que puguen ser adaptats a la realitat escolar on s'apliquen.

R47 - Ser capaç d'analitzar diferents estils de ceramistes, experiències i plantejaments educatius en educació artística i la seua repercussió en les propostes curriculars.

R47 - Saber utilitzar els equips i materials ceràmics amb coneixement de les seues característiques i aplicacions.

R47 - Saber dissenyar, programar, realitzar i avaluar els aprenentatges artístics ceràmics en el context escolar de 6 a 12 anys.

R47 - Analitzar diferents referències artístiques, estudiar els aspectes didàctics que transmeten, conèixer la importància de la seua projecció social i ser capaç d'apreciar i gaudir de les visites a museus o exposicions.