Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

L’examen (lectures, estudi, debats, recerca a Internet, portafoli): 50%
Resolució de casos (Estudi de casos o ABP): 20%
Projectes (Exposició de treballs. AP, projectes cooperatius): 30%

Totes les proves són recuperables en segona convocatòria.  En la segona convocatòria ordinària de cada curs acadèmic s'avaluarà la part o parts no superades de la matèria en la primera convocatòria del mateix curs acadèmic, i es guardarà la nota d'aquelles aprovades.

S’han d’aprovar les tres parts o proves per a poder aprovar l’assignatura. Per tant, la no presentació d'alguna d'aquestes es considera com a no superada la matèria. Es considera que el/la estudiant utilitza la convocatòria si presenta el 60% de les activitats de l'assignatura. 

Es tindran en compte les faltes d'ortografia a les proves d'avaluació per a la nota final fins a 0,1 punts.