Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB06 - Conèixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten alumnat amb dificultats d'aprenentatge, diferents capacitats i/o distints ritmes d'aprenentatge.

FB12 - Abordar i resoldre problemes de disciplina.

FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

FBUJI01 - Donar solucions educatives a les situacions escolars de multiculturalitat que eviten la discriminació personal i faciliten la inclusió social.

Resultats d'aprenentatge

R16 - Reconèixer i aplicar estratègies d'educació emocional i resolució de conflictes per a la gestió de la diversitat.

R16 - Planificar i implementar estratègies didàctiques per a donar solucions educatives que eviten la discriminació personal i faciliten la inclusió social.

R16 - Organitzar tipus de suport i col·laboració entre professionals, institucions i serveis.

R16 - Dissenyar programes i materials per a donar una resposta inclusiva a la diversitat de l'aula.

R16 - Descriure el concepte de diversitat i les seues implicacions des del model inclusiu.