SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Anàlisi estadístic d'una població.

2.  Análisi exploratori de dades en estudis clínics

3. Proves d'homogeneïtat amb dues mostres (Mètodes paramètrics i no paramètrics).

4. Anàlisi de taules de contingència. Proves Chi-quadrat.

5. Introducció a l'anàlisi ANOVA i a les proves de comparacions múltiples.

6. Regressió lineal i correlació.

7 Introducció a l'anàlisi de supervivència

8. Regressió logística

9. Software estadístic d'anàlisi de dades.Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16