Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1239 - Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG12 - Presa de decisions.

CG8 - Motivació per la qualitat.

CG9 - Raonament crític.

CE10 Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus distints nivells.

CE11 Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.

Resultats d'aprenentatge

RAOE36 Conèixer i saber elaborar indicadors de qualitat.

RAOE35 Ser capaç de conèixer i utilitzar tècniques de relació amb clients interns i externs.

RAOE34 Ser capaç d'establir estratègies de millora dels serveis públics.

RAOE33 Ser capaç de dissenyar i participar en processos d'autoavaluació de la gestió de la qualitat dels serveis públics.

RAOE32 Ser capaç de conèixer els models de gestió de la qualitat aplicats a la gestió pública.

RAOE31 Ser capaç d'analitzar els principis i pràctiques que caracteritzen la gestió de la qualitat.