Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1228 - Gestió de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG12 - Presa de decisions.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG3 - Capacitat d'organització i planificació.

CE10 Comprendre l’estructura, l’organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus distints nivells

CE11 Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.

Resultats d'aprenentatge

RAOE22 Aplicar tècniques de gestió de recursos humans.

RAOE21 Conèixer els principis bàsics i les eines de la gestió dels recursos humans.