Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura té com a base fonamental (un 80%) la nota obtinguda en l'examen que podrà realitzar-se en les convocatòries de gener o juny. Aquesta nota haurà de ser com a mínim de 5/10. Atès el caràcter quadrimestral de l'assignatura, no hi haurà examen parcial. L'examen serà escrit. En l'examen es valoraran NO SOLS els coneixements de l'alumne, sinó també l'expressió escrita (redacció i ortografia), la capacitat d'anàlisi, la sistematització dels coneixements i el maneig de les fonts. Per a superar aquesta assignatura basta amb la realització de l'examen i amb l'obtenció d'un 5 en el mateix. No s'exigeix la realització d'activitats pràctiques. La nota de l'examen es complementarà (un 20%) amb la qualificació obtinguda en les activitats pràctiques i també en funció dels  treballs que aquest  haja realitzat. Les pràctiques seran penjades a l'aula virtual i per norma general seran corregides en classe. La seua realització NO serà obligatòria. En cas de no haver realitzat cap de les activitats pràctiques que es proposen al llarg del curs (pràctiques, treballs, etc) la nota màxima que podrà obtenir l'alumne en aquesta assignatura serà de notable 8.
 
L'única prova OBLIGATÒRIA perquè l'estudiant es considere presentat a una convocatòria és la realització d'un examen.