Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1222 - Mitjans i Béns de les Administracions Públiques

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG13 - Treball en equip.

CE13 Utilitzar el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

RADA41 Comprendre l’ordenament juridicoadministratiu i les conseqüències que se’n deriven.

CMG41 Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l’orientació a la tasca conjunta.