Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1235 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1.- CREACIÓ D'EMPRESES I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1.1.- Creació d'empreses: Principals desafiaments

1.2.- Creació d'empreses en el sector dels Videojocs i en el sector de l'Arquitectura Tècnica.

1.3.- Avantatges i inconvenients d'emprendre.

1.4.- Característiques dels empresaris i tipus.

TEMA 2.- PROCÉS ESTRATÈGIC PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES EN ENTORNS GLOBALS

2.1. Mètode de PlanificAcción.

2.2. Pla de Negoci

2.3. Resum Executiu

2.4. Model de Negoci

TEMA 3. D'EL PROBLEMA A EL PMH

3.1. Tècniques per analitzar el problema

3.2. Tècniques de creativitat

3.3. Tècniques de filtratge d'idees

3.4. PMH

3.5. Procés de validació d'el problema, de la idea i de el PMH

TEMA 4. ANÀLISI ESTRATÈGICA DE L'ENTORN I DELS CONSUMIDORS

4.1. Anàlisi de l'ecosistema emprenedor

4.2. Anàlisi de sistema de valor de el sector

4.3. Anàlisi de l'consumidor: Perfil d'consumidor i Mapa de Empatia

4.4. Perfil estratègic de l'competidor

TEMA 5. MODEL DE NEGOCI CANVAS I

5.1. Factors clau d'èxit de clients i Mida de el sector

5.2. Proposta de valor

5.3. Proposta per a la distribució

5.4. Proposta per a la comunicació

5.5. Procés de validació

TEMA 6. MODEL DE NEGOCI CANVAS II

6.1. Identificació de recursos i capacitats necessaris vs exclusius

6.2. Identificació de les activitats de la cadena de valor

6.3. Internacionalització de les activitats de la cadena de valor

6.4. Externalització de les activitats. Definició de l'networking

TEMA 7. MODELS DE NEGOCI FINANCERS

7.1. Viabilitat economicofinancera

7.2. Models de negoci de llarga cua

7.3. Models de negoci multilateral

7.4. Models de negoci basats en oferir un servei gratuït

7.5. Models de negoci oberts

TEMA 8.- TIPUS DE NOVES EMPRESES

8.1. Noves empreses sostenibles

8.2. Noves empreses internacionals

8.3. Noves empreses de base tecnològica

8.4. Spin-off