Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1235 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, són aquests:
- Una prova d'avaluació escrita (40% de la qualificació global de l'assignatura).
- Avaluació contínua: que consistirà en el desenvolupament activitats individuals i grupals, així com la seua exposició (60% de la qualificació global de l'assignatura). En segona convocatòria l’estudiantat podrà recuperar individualment aquelles parts de l'avaluació contínua (tant grupal com a individual) en les quals no haja aconseguit el 50% de la puntuació.
Per a tenir aprovada l'assignatura és necessari aconseguir els mínims exigits en cadascuna de les parts (2 punts sobre 4 en l’avaluació escrita i 3 punts sobre 6 en l’avaluació continua).