Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1235 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà, al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la creació d'empreses. La metodologia docent a emprar en l'assignatura consistirà en classes teòriques, classes pràctiques i tutories.

Els conceptes teòrics els desenvoluparà el professorat de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic es farà ús de la classe magistral, encara que també es pretén obrir el debat amb l’alumnat a través de la reflexió i comentari de lectures relacionades amb els diferents temes que es vagen abordant.

En les sessions pràctiques resoldran exercicis pràctics i es realitzarà un projecte tutoritzat. Amb això es pretén que l'alumnat siga capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. A més, la realització d'activitats en equip permetrà que l'alumnat aprenga a cooperar amb l'objecte d'obtenir un resultat més eficient i també a defensar les seues postures, així com respectar les dels altres membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran una major dedicació en horari no presencial, s’exigeix la seua realització en equip i la seua presentació posterior en classe.
Les tutories permetran la resolució de dubtes en l'aplicació de les tasques pràctiques a realitzar, amb especial esment als casos en què es requerisca un treball en equip no presencial per part de l’alumnat.
Es pretén utilitzar la pàgina web de l'assignatura, a través de l'Aula Virtual, com a canal de comunicació i element integrador de totes les activitats a realitzar en l'assignatura.