Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1203 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Com a preparació per a les classes de teoria el/la estudiant haurà de treballar individualment en els butlletins d'activitats prèvies, que consistiran en la lectura d'apartats específics del llibre (vegeu la bibliografia bàsica) i en la resolució d'una selecció d'exercicis d’aquesta. Les classes de teoria es dedicaran a l'aclariment dels dubtes sorgits, a la correcció dels exercicis dels butlletins d'activitats prèvies i al plantejament i resolució d'exercicis més complexos.

Per a la preparació de les classes de laboratori el/la estudiant haurà de treballar en la lectura dels butlletins de pràctiques i en l'estudi del material necessari (llibre i apunts de classe) per a la realització d’aquests. A les classes de laboratori el/la estudiant haurà de resoldre, preferentment de manera individual, els exercicis de programació plantejats en els butlletins de pràctiques. En cas de dubte, podrà sol·licitar l'ajuda del professorat per a aclarir els conceptes necessaris. 

El treball no presencial del/de la estudiant inclourà el treball de preparació, tant teòric (vegeu butlletins d'activitats prèvies) com pràctic (butlletins de pràctiques). Serà necessari completar el treball no presencial per a poder seguir de manera adequada el desenvolupament de l'assignatura.