Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1203 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua i examen), sempre que la nota de l'examen siga de 4,5 o més punts sobre 10.

En les actes de cada convocatòria únicament constarà com presentat l'estudiantat que haja realitzat l'examen corresponent. Els/les estudiants que hagen realitzat proves d'avaluació contínua, però no s'hagen presentat a l'examen, figuraran amb un “NO PRESENTAT”. 

Detall del sistema d'avaluació:

- Avaluació contínua (50%)

• teoria (20%) -> una prova d'avaluació parcial de teoria

• pràctiques (30%) -> una o dues proves d'avaluació de pràctiques

- Examen (50%)

El/la estudiant que no haja superat l'assignatura en la primera convocatòria haurà de realitzar obligatòriament l'examen corresponent a la segona convocatòria. L'avaluació contínua, part de teoria, no serà recuperable en segona convocatòria. Per a aquesta part es mantindrà la nota obtinguda durant el període de docència de l'assignatura. En segona convocatòria, per a l'avaluació contínua, part de pràctiques, en principi es mantindrà la nota obtinguda durant el període de docència. No obstant això, el conjunt de les proves d'avaluació contínua d'aquesta part serà recuperable en segona convocatòria per a l'estudiantat que el sol·licite expressament. El mètode d'avaluació en aquest cas inclourà un examen pràctic de programació que es realitzarà en una aula informàtica, utilitzant els equips de la Universitat.