SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1057 - Xarxes i Dispositius Mòbils

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els conceptes de l'assignatura es treballaran a través de casos pràctics d'estudi, seguint una metodologia per resolució de problemes.

L'assignatura està enfocada a la pràctica de la programació d'aplicacions en xarxa amb dispositius mòvils, concretament amb la plataforma Android, explicant i comparant la forma de treballar amb el sistema Apple iOS. Les explicacions de teoria i seminari donaran suport al treball de laboratori.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16