SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a cada classe de teoria es proposarà revisar unitats concretes de la bibliografia. En el transcurs de cada classe es revisaran els aspectes fonamentals sobre la unitat proposada, es tractaran els possibles dubtes i es resoldran exercicis aclaridors.

Les sessions pràctiques consistiran en muntatges seguint objectius concrets. Els butlletins de pràctiques constaran d'una introducció, dels objectius de la pràctica, de les eines i tècniques a aplicar i d'una sèrie d'exercicis que guien el desenvolupament de la pràctica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16