SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:

1- Introducció
2- Capa física.
3- Capa d'enllaç de dades.
4- Capa de xarxa.
5- Capa de transport.
6- Capa d'aplicació.

Pràctica:

En les pràctiques es revisen muntatges bàsics de xarxa:

-Configuració d'una xarxa d'àrea local.

- Subxarxes

- VLAN i ponts

- Encaminament dinàmic

- Túnels

- Xarxes sense fils

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16