Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPE Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d’actuació i especialitats. 

Resultats d'aprenentatge

RADPP9 Conèixer el dret penitenciari vigent.

RADPP8 Comprensió del concepte, fins i principis informadors del tractament penitenciari.

RADPP7 Identificar i analitzar un problema de dret penitenciari per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

RADPP6 Comprendre els problemes que en la pràctica planteja l’execució de les sancions privatives de llibertat.

RADPP12 Conèixer els drets i deures del reclús, els seus límits, règim de garanties i sistema de protecció.

RADPP11 Conèixer les institucions bàsiques del Dret Penal referides al sistema de conseqüències jurídiques del delicte.

RADPP10 Identificar les principals qüestions problemàtiques que planteja la relació juridicopenitenciària.