Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

40%

Criteris de superació

 A) La prova estrictament necessària per a considerar com presentat a l'estudiant serà l'examen teòric (fins a un màxim de 6 punts), sent necessari per aprovar obtenir un mínim de 3 punts.

B)       B) La resolucióde casos consistirà en el lliurament en el termini fixat pels / les docents d'un cas pràctic sobre la matèria impartida. El contingut dels mateixos s'anunciarà a l'aula virtual (fins a un màxim de 4 punts). Per aprovar es necessitarà obtenir un mínim de 2 punts.

C)      C) En tot tot cas, les parts aprovades es guardaran per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

D)      D) En el cas de no superar (o no presentar) la part pràctica en la primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar-la en la segona convocatòria seguint les indicacions de l'aula virtual.