Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Format de l'examen

L'avaluació estarà formada per una part teòrica i una altra part de Laboratoris. La nota de la part teòrica tindrà dues procedències: d'una banda un examen escrit, que serà de tipus test i/o de preguntes a desenvolupar (6 punts); d'altra banda, de la resolució de qüestions i tasques (2 punts). La nota dels Laboratoris procedirà d'un examen dedicat a la resolució d'exercicis de caràcter pràctic (2 punts). 


Criteris d'avaluació
 

  • Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar per separat la part teòrica i la part dels Laboratoris. Ambdues parts són recuperables, excepte els 2 punts de teoria procedents de de la resolució de qüestions i tasques, que no són recuperables.
  • Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del SIA o a la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.
  • Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a l'examen quan hagi acudit a realitzar l'examen de l'assignatura.
  • L'avaluació contínua de les activitats es realitzarà atenent a la progressió en l'aprenentatge dels diferents grups.