SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 123 62
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 39 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 171 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 160 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 75 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 135 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 117 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 94 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 30 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 35 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 47 256
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 180 276
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 89 282
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 22 311
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 69 296
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 71 278
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 48 290
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 14 292
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 64 318
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1020 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 307
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 12 106
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1022 - Anglès per a l'Empresa

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 116
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 20 113
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 8 108
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1025 - Màrqueting Operatiu

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 13 121
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 113
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1027 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 114
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 113
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1029 - Direcció d'Operacions

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 109
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 113
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1031 - Tècniques de Vendes

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1032 - Disseny i Canvi Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 95
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1033 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1034 - Màrqueting Social i Polític

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1035 - Direcció de Vendes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1036 - Promoció Comercial

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1037 - Màrqueting Internacional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1038 - Comportament Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1040 - Creació d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1042 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1043 - Anàlisi Industrial i Xarxes d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1044 - Sociologia de l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 75
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 85
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 10 121
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

AE1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 50 142
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16