Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 Introducció
1.1 Conceptes bàsics dels materials de construcció.
1.2 Classificació genèrica dels materials de construcció.
1.3 Introducció a la qualitat dels materials i conceptes d'impacte ambiental.
1.4 Regulació normativa dels materials de construcció.


TEMA 2 Propietats
2.1 Propietats dels materials. Conceptes generals i classificació.
2.2 Propietats organolèptiques.
2.3 Propietats físiques i assajos.
2.4 Propietats mecàniques i assajos.
2.5 Propietats químiques i assajos.
2.6 Fonaments químics aplicats als materials de construcció.

TEMA 3 El terreny
3.1 Conceptes previs.
3.2 Fonaments de geologia aplicats a la construcció.
3.3 Geomorfologia, estratigrafia i hidrologia aplicades a l'edificació.
3.4 Geotècnica aplicada a l'edificació.

TEMA 4 Petris naturals
4.1 Conceptes previs.
4.2 Roques eruptives.
4.3 Roques sedimentàries.
4.4 Roques metamòrfiques.
4.5 Estudi comparat, classificacions tecnicocomercials.
4.6 Productes de pedra natural i artificial.
4.7.Extracció, talla i fàbriques de pedra.
4.8 Adequació a l'ús.
4.9 Processos d'alteració dels materials petris.
4.10 La protecció i conservació dels materials petris.

TEMA 5 Materials ceràmics
5.1 Petris artificials. Conceptes. Matèries primeres dels productes ceràmics.
5.2 La Terra com a material de construcció: Fàbriques de terra.
5.3 Fabricació dels ceràmics ordinaris.
5.4 Peces ceràmiques de paleta (maons i blocs).
5.5 Altres productes ceràmics de terrisseria.
5.6 Ceràmica refractària.
5.7 Materials ceràmics per a revestiments.
5.8 Porcellana.

TEMA 6 Vidre
6.1 Conceptes previs.
6.2 Fabricació del vidre.
6.3 Propietats generals del vidre.
6.4 Vidre en la construcció. Morfologia.
6.5 Defectes del vidre.