SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proves escrites

65%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

15%

Criteris de superació

a) La nota mínima requerida és el 50% de l'examen final i també de la nota total (suma de totes les activitats avaluables).

Si l’alumne o l'alumna suspèn alguna de les activitats (teoria o laboratori), tindrà una segona oportunitat en la segona convocatòria (de juliol). Les notes de laboratori no es guarden per a anys successius. Ocasionalment, si els professors ho jutgen oportú, s'oferirà als estudiants de segon o posterior any realitzar un examen de laboratori alternatiu a les pràctiques.

b) L’alumne o alumna es considera presentat en el moment que es presenta a l'examen final o al 60% de les activitats d'avaluació obligatòries.

 

La nota de l'avaluació continua (test parcial, exercicis, tutories i laboratori) no és recuperable: en segona convocatòria es conserva la nota de la primera.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16