SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0948 - Psicologia de la Publicitat

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

87 - Capacitat per a conèixer i comprendre el comportament del consumidor i del receptor dels missatges publicitaris.

84 - Capacitat per a conèixer els mecanismes psicològics de la persuasió en el camp publicitari.

199 - Competència per a identificar els principals efectes de la publicitat, tant en els individus com en la societat, des de la perspectiva de la psicologia.

174 - Competència per a conèixer les aportacions del camp de la psicologia al camp de la publicitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16