SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0948 - Psicologia de la Publicitat

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Es realitzarà un examen tipus test que avaluarà la teoria i els exercicis realitzats. Aquest examen valdrà el 60% de l'avaluació. El 40% restant serà la valoració d'un treball personal i la seva presentació pública. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16