Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura és necessari que l'alumne/a arribe a la nota mínima de 5 punts sobre 10 tant en els informes realitzats pel supervisor/a de l'empresa, com en la memòria final que haurà de lliurar l'alumne/a al/la seu/a tutor/a acadèmic/a. Per a poder ser avaluat, és requisit indispensable la realització completa del període de pràctiques externes (293 hores). 

 

B) El desenvolupament de l'assignatura inclou, necessàriament, la realització de dues proves:

  • Memòria final (50% de la nota final) que serà avaluada pel tutor/a acadèmic/a assignat/da una vegada hagen conclòs les pràctiques. Aquesta memòria final podrà redactar-se en ambdós idiomes oficials, tant en valencià com en castellà.
  • Informes per part del/a supervisor/a de l'empresa (50% de la nota final) que seran lliurats al tutor/a acadèmic/a assignat/da una vegada hagen conclòs les pràctiques.