Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

1. L'alumne realitzarà una estada en pràctiques en una empresa del sector professional de l'àmbit del periodisme que tindrà una durada mínima de 293 hores.

2. Per a l'elecció de l'empresa, els alumnes/as podran optar per dues modalitats: accedir a l'oferta pública de places de pràctiques (M1) que presentarà el/la coordinador/a o realitzar una proposta d'entitat (M2). En tots dos casos, s'hauran de respectar la informació i terminis establerts pel coordinador/a de pràctiques. Així mateix, és requisit indispensable que l'alumnat es posi en contacte amb el/la coordinador/a per a la gestió corresponent, així com per a l'avaluació i/o reconeixement de les pràctiques.

3. Des del Departament de Ciències de la Comunicació s'establirà una normativa específica i detallada d'assignació de places i protocols específics de l'assignatura del qual seran prèviament informats tots/es els/les alumnes.

4. Casos en els quals l'alumnat vage a realitzar una estada en una entitat: Realitzada l'adjudicació de les pràctiques, a l'alumne/a se li assignarà un tutor/a acadèmic en la universitat i un/a supervisor/a en l'empresa de destí que supervisaran el correcte desenvolupament de l'estada en pràctiques. En finalitzar les pràctiques, l'alumne/a haurà de lliurar al seu tutor/a acadèmic/a una memòria de les activitats realitzades, que seran avaluades per aquest/a per a obtenir la nota final de l'assignatura.

5. Casos en els quals l'alumnat sol·licite reconèixer pràctiques extracurriculars (M3) o exempció per experiència laboral (M4): Els/les alumnes/as que hagen realitzat pràctiques extracurriculars regulades per un organisme oficial i compleixin els requisits, podran sol·licitar el seu reconeixement (M3) i els alumnes/as que tinguen un contracte de treball en una empresa del sector i compleixin els requisits podran sol·licitar l'exempció de pràctiques (M4). En tots dos casos, els/les alumnes/as hauran d'estar necessàriament matriculats de l'assignatura i presentar tota la documentació que acredite la seva sol·licitud, així com una memòria final. Així mateix, hauran de respectar la informació i terminis establerts pel coordinador/a de pràctiques. És requisit indispensable que l'alumne/a es posi en contacte amb el/la coordinador/a per a la gestió corresponent, així com per a l'avaluació i/o reconeixement de les pràctiques.

6. A més de la seva matriculació oficial en l'assignatura, per a una correcta gestió de la mateixa és necessari que els/les alumnes realitzen tots els processos burocràtics exigits, convenientment descrits en la normativa de pràctiques externes de la titulació, amb diligència, responsabilitat i dins dels terminis establerts.