Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

I) INTRODUCCIÓ AL MARXANDATGE

TEMA 1. Introducció
1.1. Concepte de comerç.
1.2. Comerç tradicional.
1.3. Comerç en lliure servei.
1.4. Comerç tradicional versus lliure servei.
1.5. Tendències en el comerç.

TEMA 2. El marxandatge
2.1. Concepte de marxandatge
2.2. Contingut del marxandatge
2.2. Tipus de compres.
2.3. Evolució del marxandatge.
2.5. Punts de vista del marxandatge.
2.6. El personal de marxandatge.

II) CONCEPCIÓ DE L'ESPAI DE VENDA

TEMA 3. Disposició del punt de venda
3.1. L'atmosfera de l'establiment comercial.
3.2. Disseny exterior del punt de venda.
3.3. Disposició interna del punt de venda.

TEMA 4. El marxandatge sensorial
4.1. Condicions ambientals del punt de venda.
4.2. Fases en la implantació de l'ambient del punt de venda.
4.3. L'ambient sonor.
4.4. Els colors.
4.5. Les olors.
4.6. Altres factors ambientals.

TEMA 5. L'animació en el punt de venda
5.1. Introducció.
5.2. Tècniques d'animació en el punt de venda.
5.3. La publicitat.
5.4. Els cartells.
5.5. El mobiliari.

TEMA 6. Promoció de vendes
6.1. Concepte i contingut de la promoció de vendes.
6.2. Elements de la campanya promocional.
6.3. Objectius de les promocions fabricant-consumidor.
6.4. Tipus de promocions fabricant-consumidor.
6.5. Promocions en el punt de venda.
6.6. Tipus de promocions en el punt de venda.
6.7. Promocions del fabricant versus el punt de venda.

III) L'ASSORTIMENT

TEMA 7. L'assortiment
7.1. Conceptes.
7.2. Importància de l'assortiment
7.3. Classificació de l'assortiment.
7.4. Criteris de classificació de l'assortiment
7.5. Assortiment i estil comercial.
7.6. Qualitats de l'assortiment.

TEMA 8. Gestió de l'assortiment
8.1. Criteris de gestió de l'assortiment.
8.2. Mètodes de determinació de l'assortiment.
8.3. Introducció de noves referències.

TEMA 9. La codificació de l'assortiment
9.1. Introducció.
9.2. Codificació interna.
9.3. El codi de barres.
9.4. Productes codificats en origen.
9.5. Avantatges del codi de barres.

IV) GESTIÓ DEL LINEAL

TEMA 10.La gestió de l'espai del lineal
10.1. Introducció.
10.2. Mètode del període de reaprovisionament.
10.3. Mètodes en funció d'objectius quantitatius.
10.4. El benefici directe del producte (BDP).
10.5. Programació matemàtica.
10.6. Programes informàtics de gestió d'espai.