Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

A) Nota mínima global entre les dues proves que s'exigeix a l'estudiantado per superar l'assignatura: 5/10

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria:

  • Presentació oral d'un treball sobre una de les lectures obligatòries proposades
  • Elaboració escrita d'un portfolio o memòria de l'assignatura

L'avaluació en segona convocatòria seguirà els mateixos criteris i proves que la primera.