Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0104 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Activitat a avaluar

Valor

%

Proves finals

8

80

Treballs acadèmics

2

20

TOTAL (sumatori)

10

100%

 

 

El sistema d'avaluació de l'assignatura DR1004-Dret Romà es compon de dues activitats: la realització de la Prova Final i l'execució de Treballs Acadèmics. Totes dues activitats són de lliurament / realització obligatòria.

Per superar l'assignatura tant en la primera convocatòria ordinària (gener), com en la segona (juny), s'han d'obtenir 5 punts sobre el valor total de la Prova Final (8 punts).

La realització / execució de l'activitat de Treballs Acadèmics està prevista per al primer semestre del corresponent curs, és a dir, es desenvoluparà durant el període lectiu de l'assignatura. Els resultats obtinguts en els Treballs Acadèmics realitzats es conserven durant tot el curs, és a dir, s'incorporaran a la qualificació que, si escau, obtindria l'estudiant que realitzés les Proves Finals en la segona convocatòria ordinària.

Per a cada curs acadèmic, el professorat de l'assignatura perfilarà a l'Aula Virtual en què consistiran els Treballs Acadèmics.

Es considera que un estudiant no s'ha presentat a la corresponent convocatòria de l'assignatura quan:

1.- Havent realitzat els Treballs Acadèmics, no es presenti a la Prova Final.

2.- Presentant a la Prova Final, no realitza els Treballs Acadèmics.

3.- No realitza els Treballs Acadèmics ni es presenta a la Prova Final.