Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0103 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a poder aprovar l’assignatura caldrà obtindre 5 punts de nota mínima, després de sumar la part pràctica (2 punts) i la part teòrica (8 punts). 


La part pràctica s’avaluarà mitjançant un únic tipus de proves: 

- La realització de quatre treballs escrits (0,5 punts cadascun) a partir del visionat de peces audiovisuals o la lectura de textos, que el professor indicarà en classe. En total, són 2 punts. 


La part teòrica s’avaluarà mitjançant dos tipus de proves: 

- La realització de dos controls escrits al llarg del curs, relacionats amb la teoria de l’assignatura (1 punt cadascun). En total, són 2 punts. 

- Un examen final escrit amb dos preguntes (3 punts cadascuna) sobre els continguts explicats en classe al llarg del curs. En total, són 6 punts.


L’alumne o l’alumna es considerarà presentat quan realitze l’examen final escrit. 

La nota de tots els treballs i els controls escrits realitzats durant la primera convocatòria (fins a 4 punts en total) es manté per a la segona convocatòria.