Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1223 - Hisenda Pública

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE18 Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d’interpretar i aplicar les normes jurídiques que l'integren

Resultats d'aprenentatge

RADF12 Interpretar el règim jurídic dels ingressos i despeses públiques estatals d’acord amb els principis constitucionals rectors de l’ordenament financer.

RADF11 Conèixer el règim jurídic dels ingressos i despeses públiques de l’Estat.

CMG31 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos

CMG112 Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills en l’àmbit de la hisenda pública