Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1211 - Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CE16 Conèixer i utilitzar l’anglès acadèmic i professional de la gestió i administració pública.

Resultats d'aprenentatge

RAING14 Comprendre i expressar idees fonamentals de forma oral en llengua anglesa.

RAING13 Ser capaç d’elaborar correctament textos escrits en llengua anglesa .

RAING12 Extraure informació rellevant de distints tipus de textos i documents legals.

RAING11 Desenvolupar estratègies de comprensió de textos i documents legals en llengua anglesa.