Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 en totes les proves establertes per a superar l'assignatura, tenint en compte els següents punts:

  • La qualificació de l'examen escrit (50%) s'obtindrà sumant els següents conceptes: examen en línia (35%) + Laboratoris (10%) + Resolució cas integrat (5%).
  • Assistència obligatòria als laboratoris i a les pràctiques clíniques externes (ensenyaments pràctics).
  • La qualificació obtinguda en les pràctiques de laboratori es guardarà únicament durant el curs acadèmic.
  • Les pràctiques clíniques externes seran recuperables en períodes ordinaris o extraordinaris.
  • Es considerarà com presentat l'estudiantat que realitzi l'examen en línia.
En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats, pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació de l'verifica.