SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • IN1101 - Bioestadística (Estadística)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1102 - Bioquímica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1103 - Anatomia Humana

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1104 - Microbiologia (Biologia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1105 - Fisiologia Humana (Fisiologia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1107 - Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1108 - Nutrició Humana

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1109 - Ètica i Legislació (Ètica)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1110 - Psicologia

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1111 - Fonaments Teòrics i Metodològics

  Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1112 - Determinants de Salut

  Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1113 - Salut Pública

  Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1115 - Programes de Salut en Adults i Persones Majors

  Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1116 - Cures Bàsiques d'Infermeria

  Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  9 217,5 52,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

  Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  9 216,5 53,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1120 - Cures de la Dona

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  9 199 71
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1121 - Cures en la Infància i l'Adolescència

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  9 199 71
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1122 - Cures d'Infermeria en Persones Majors

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 133 47
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1123 - Cures de Salut Mental

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1124 - Processos Crònics

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1126 - Cures en les Malalties Transmissibles

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1128 - Cures Oncològiques

  Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1129 - Cures Pal·liatives

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 132,8 47,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  12 282,8 77,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1131 - Cures Crítiques

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  12 282,8 77,3
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1132 - Habilitats Socials per a la Cura

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1133 - Autocura i Dependència

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1134 - Institucionalització i Salut

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1135 - Cures de Salut i Gènere

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1136 - Transculturalitat i Cura

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1137 - Cooperació per al Desenvolupament

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  IN1138 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 209,5 150,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16