Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1120 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PROGRAMA TEÒRIC

ANATOMIA PATOLÒGICA GENERAL

Tema 1. Introducció al mètode  anatomopatològic.

Tema 2. Adaptació cel·lular. Lesió cel·lular. Necrosi.

Tema 3. Manifestacions morfològiques de la inflamació: Inflamació aguda. Inflamació crònica. Reparació.  Proliferació cel·lular.

Tema 4. Manifestacions morfològiques de les reaccions immunes  patològiques. Reaccions d'hipersensibilitat. Immunodeficiències. Malalties  autoimmunes.

Tema 5. Manifestacions morfològiques dels trastorns  hemodinàmics: Edema. Hemorràgia. Congestió i hiperèmia. Trombosi. Embòlia. Isquèmia. Infart. Xoc.

Tema 6. Manifestacions morfològiques dels trastorns metabòlics.

Tema 7. Manifestacions morfològiques de les malalties infeccioses: malalties per bacteris i microbacteris. Malalties per virus. Malalties per fongs, paràsits i protozous.

Tema 8. Malalties genètiques. Malalties malformatives i anomalies congènites. 

Tema 9. Neoplàsies: generalitats, terminologia i classificació. Bases moleculars del càncer. Carcinogènesis. Diagnòstic de benignitat i malignitat de les meoplàsies. Avaluació anatomopatològica de l'agressivitat tumoral. Estadificació dels tumors malignes. Progressió i disseminació de les neoplàsies malignes.

ANATOMIA PATOLÒGICA ESPECIAL

Tema 10. Pulmó, cap i coll.

Tema 11. Tracte digestiu.

Tema 12. Fetge i pàncrees.

Tema 13. Renyó.

Tema 14. Vies urinàries i tracte genital masculí.

Tema 15. Tracte genital femení.

Tema 16. Mamella.

Tema 17. SNC.

Tema 18. Endocrí.

Tema 19. Pell, os i parts blanes.

Tema 20. Hematolinfoide.

Tema 21. Càncer  sindròmic.PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques de l'assignatura (20 hores per grup) consistiran en la presentació de casos per part de l'alumnat.

L'alumnat disposarà amb la suficient antelació d'un enllaç web als casos de microscopia virtual que seran el contingut de les pràctiques. L'alumnat haurà d'exposar, de forma individual, un dels casos, i se centrarà en les lesions histopatològiques.

La presentació individual tindrà un valor del 10% de la nota final de l'assignatura. La presentació és condició indispensable per a poder-se presentar a l'examen final de l'assignatura.

Al final de les pràctiques hi haurà una sessió de tutoria de repàs.

Les pràctiques seràn avaluades per mitjà d'un examen de tipus test sobre imatges i qüestions tractades en les práctiques. Seran objecte d'examen totes les presentacions efectuades en les sessions pràctiques.

L'examen pràctic serà una convocatòria única per a tot el curs, de manera que no es repetirà en la convocatòria de juliol.

Aquest examen tindrà un valor del 10% de la nota final de l'assignatura.SEMINARIS

Els seminaris seran impartits pel professorat de l'assignatura o per professorat convidat,  i versaran sobre temes rellevants de la pràctica de l'anatomia patològica.

En total hi haurà dotze (12) hores de seminaris per a cada grup de pràctiques, i podran ser convocats ambdós grups de forma conjunta  per a la realització d'un seminari.

Al final de cada seminari es lliurarà un breu qüestionari amb preguntes sobre el tema tractat. La punctuació conjunta d'aquests qüestionaris suposarà un 10% de la nota final de l'assignatura.