Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

BA1.2.7 - Usar programes de nivell avançat que utilitzen càlcul simbòlic per a manejar els conceptes estudiats en aquesta matèria. (IB03)

BA1.2.5 - Manejar el llenguatge i principals aplicacions de la teoria de grafos. (IB03)

BA1.2.4 - Usar les tècniques estàndard de la combinatòria enumerativa i de les funcions generatrius. (IB03)

BA1.2.3 - Minimitzar polinomis booleans i relacionar este concepte amb el de circuit combinatori. (IB03)

BA1.2.2 - Explicar els fonaments de l’àlgebra de Boole, de la lògica proposicional i de la lògica de predicats. (IB03)

BA1.2.1 - Manejar la teoria bàsica de conjunts, el concepte de relació i els relacions d’equivalència i ordre. (IB03)

- conèixer els propietats fonamentals de l’anell dels sencers i manejar amb soltesa els anells de congruències. (IB03)