SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1003 - Programació I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1004 - Estructura de Computadors

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1005 - Anglès (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1007 - Física

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 58 92
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1008 - Programació II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1010 - Arquitectura de Computadors

  Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1013 - Estructures de Dades

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1014 - Sistemes Operatius

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1015 - Introducció a Xarxes

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 54 96
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1016 - Electrònica

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 58 92
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1017 - Programació Avançada

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1018 - Administració de Sistemes Operatius

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 54 96
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1020 - Bases de Dades

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 58 92
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1021 - Sistemes Distribuïts

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 54 96
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1022 - Algorítmia

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1025 - Gràfics i Multimèdia

  Curs 3 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 50,5 99,5
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 51 99
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1028 - Sistemes Intel·ligents

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 49 101
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

  Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

  6 45 105
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1031 - Verificació i Validació

  Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

  6 46 104
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1032 - Anàlisi de Programari

  Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

  6 45 105
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1034 - Seguretat Informàtica

  Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

  Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

  6 54 96
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1035 - Iniciativa Empresarial

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 57 93
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 46 104
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1038 - Disseny de Sistemes de Bases de Dades

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1039 - Disseny de Programari

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 45 105
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 46 104
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 52 98
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 50 100
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 58 92
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1048 - Paradigmes de Programari

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 45 105
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1049 - Taller d'Enginyeria del Programari

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 46 104
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1050 - Mètodes Àgils

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 45 105
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1051 - Administració de Serveis de Xarxa

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 49 101
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1052 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 56 94
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1053 - Tecnologies Emergents

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  18 316 134
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1057 - Xarxes i Dispositius Mòbils

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 58 92
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1059 - Arquitectura de Sistemes Informatitzats

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 54 96
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials

  EI1061 - Arquitectures Avançades

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 60 90
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  6 58 92
  Crèdits Hores presencials Hores no presencials
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16