SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
- Algorisme i programa
- Llenguatges de programació
- Compiladors i intèrprets
 
TEMA 2. INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE PYTHON
- Tipus de dades bàsiques
- Expressions aritmètiques
- Variables i assignació
- Funcions predefinides
   TEMA 1. INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

- Algorisme i programa

- Llenguatges de programació

- Compiladors i intèrprets

 

TEMA 2. INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE PYTHON

- Tipus de dades bàsiques

- Expressions aritmètiques

- Variables i assignació

- Funcions predefinides

 

TEMA 3. PROGRAMES

- Concepte de programa

- Entrada/eixida

- Comentaris i llegibilitat

 

TEMA 4. ESTRUCTURES DE CONTROL

- Expressions lògiques

- Sentències condicionals

- Sentències iteratives

 

TEMA 5. TIPUS ESTRUCTURATS: SEQÜÈNCIES

- Cadenes

- Llistes

- Matrius

 

TEMA 6. FUNCIONS

- Definició i ús

- Variables locals i globals

- Mecanisme de les crides a funció

- Mòduls

 

TEMA 7. CLASSES I OBJECTES

- Conceptes de classe i objecte

- Definició de classes

- Creació d'objectes

 

TEMA 8. FITXERS

- Concepte de fitxer

- Fitxers de text

- Operacions amb fitxers de text

 

TEMA 3. PROGRAMES
- Concepte de programa
- Entrada/eixida
- Comentaris i llegibilitat
 
TEMA 4. ESTRUCTURES DE CONTROL
- Expressions lògiques
- Sentències condicionals
- Sentències iteratives
 
TEMA 5. TIPUS ESTRUCTURATS: SEQÜÈNCIES
- Cadenes
- Llistes
- Matrius
 
TEMA 6. FUNCIONS
- Definició i ús
- Variables locals i globals
- Mecanisme de les crides a funció
- Mòduls
 
TEMA 7. CLASSES I OBJECTES
- Conceptes de classe i objecte
- Definició de classes
- Creació d'objectes
 
TEMA 8. FITXERS
- Concepte de fitxer
- Fitxers de text
- Operacions amb fitxers de text
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16