SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’àmbit del producte. 

CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l’àmbit del producte.

CE13 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d’aplicació al producte.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE18 - Capacitat d’aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l’usuari i de seguretat. 

CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.

CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

CE9 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes. 

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CE11.OP04.1 Identificar els possibles impactes ambientals del producte i minimitzar-los.

CE12.OP04.1 Aplicar i relacionar els criteris de qualitat en la millora de la seguretat del producte.

CE13.OP04.1 Identificar els riscos elèctrics dels productes.

CE16.OP04.1 Idear noves tècniques per a la millora de la seguretat en els productes.

CE18.OP04.1 Aplicar els tècniques de disseny i avaluació ergonòmica en la millora de la seguretat.

CE2.OP04.1 Relacionar els principis bàsics de la mecànica, etc. amb el risc dels productes.

CE22.OP04.1 Prendre decisions en el procés de disseny que estiguen relacionades amb la millora en la seguretat.

CG1.OP04.1 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16