SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • DI1001 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1002 - Matemàtiques I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1003 - Expressió Gràfica I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1004 - Història del Disseny Industrial

  Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1006 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1007 - Expressió Gràfica II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1008 - Expressió Artística I

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1009 - Matemàtiques II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1010 - Materials I

  Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1011 - Empresa

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1014 - Disseny Conceptual

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1015 - Materials II

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1016 - Taller de Models

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1017 - Estètica

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1018 - Expressió Artística II

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 2 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 11 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1022 - Metodologies del Disseny

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 4 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1023 - Ergonomia

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1025 - Presentació de Productes

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1026 - Màrqueting

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 4 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1027 - Disseny Gràfic

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 2 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1029 - Sistemes Mecànics

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1030 - Producte i Medi Ambient

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1031 - Taller Experimental de Prototips

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1032 - Projectes de Disseny

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1033 - Acabats Superficials de Productes

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 1 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 0 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1039 - Disseny Ceràmic

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1043 - Disseny Inclusiu

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1044 - Disseny Emocional

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1045 - Seguretat dels Productes

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 3 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1047 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Anual - Pràctiques

  12 4 20
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DI1048 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Anual - Projecte final

  12 0 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16