SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura requereix de vuit hores de treball a la setmana. Quatre són presencials i s'organitzaran en 17 sessions de teoria de dues hores cada una i en 11 sessions de laboratori de dues hores cada una. Les quatre hores restants corresponen al treball que haurà de realitzar l'estudiantat pel seu compte.

En les classes de teoria es treballarà en grups de preferiblement tres persones. Les classes consistiran en la posada en comú i correcció de les activitats proposades en la sessió anterior, en l'estudi de nous conceptes i en la resolució d'exercicis relacionats amb la matèria d'estudi.

En les classes de laboratori es treballarà també en grups, sent recomanable que els grups siguen els mateixos que els de les classes de teoria. Les classes de laboratori consistiran en la realització d'exercicis relacionats amb l'arquitectura ARM.

El treball que haurà de realitzar l'estudiantat pel seu compte consistirà en la preparació de les següents classes de teoria i de laboratori per mitjà de la realització d'una sèrie de tasques que estaran indicades en els corresponents entregables, i en la preparació dels dos exàmens d'objectius bàsics i de l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16