SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

 
Per a superar l'assignatura és necessari obtindre un mínim del 50% de la nota en cada part, és a dir:

- Cal obtindre 3 punts (sobre 6) en l'examen escrit.

- Cal obtindre 2 punts (sobre 4) en pràctiques.

Qui haja realitzat l'exàmen escrit se li considerarà presentat/presentada a l' assignatura.

Aquells o aquelles alumnes que hagen superat una part de l'assignatura (teoria o pràctiques) conservaran la qualificació durant les convocatòries del mateix curs acadèmic.
 

Se recorda que d'acord amb l'article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la posible iniciació, en el seu cas, d'un procediment sancionador. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16