Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G09 - Presa de decisions.

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

G06 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’orientar als usuaris en la presa de decisions en el seu desenvolupament vocacional i de carrera.

Entendre i comunicar-se de forma argumentada en anglès sobre aspectes científics relacionats amb l’assessorament vocacional i desenvolupament de carrera.

Detectar els problemes de salut derivats de la desocupació i la cerca de treball, i saber donar respostes per a manejar aquestes situacions.

Conèixer les estratègies d’aprenentatge autònom per al desenvolupament vocacional i de carrera.

Conèixer i aplicar els principis de l’orientació vocacional i el desenvolupament de carrera.