Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

A la introducció havíem mencionat la necessitat d'aconseguir un tipus de competència comunicativa, aquesta competència s'entén com l'adquisició de tota una munió de destreses que puguen permetre la participació lingüística efectiva en els diferents àmbits de la comunitat social. L'element sostenidor de tot aquest plantejament rau en l'ús de la llengua i, aleshores, en el desenvolupament de les habilitats discursives, especialment l'escriptura i la lectura, però sense deixar de banda tant la producció com la recepció oral.

 

Cal subratllar també que aquest enfocament comunicatiu se centra en tres aspectes força importants, com ara, la recerca de les necessitats dels aprenents, una major emfasització en el contingut de l'activitat que no en l'aprenentatge de la llengua i, finalment, l'aparició de la llengua de forma contextualitzada.

En aquest ordre de coses, la tipologia d'activitats serà força diversa. Els exercicis seran, així, de tipus individual o col·lectiu segons les seues particularitats i es basaran en aspectes tals com: la correcció, síntesi, reelaboració, etc. de diversos textos. Per la seua banda, els textos apareixeran en una seriació formada per models de caràcter general que predominantment, poden ser: descriptius, conversacionals, narratius, directius, predictius, explicatius, argumentatius o retòrics.