Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Per tal de superar l'assignatura caldrà obtenir un 5. Aquesta nota serà el resultat de la suma de tots els apartats que integren l'avalució (treball a classe, l'oralitat i l'examen). La realització de l'examen és un element esssencial en la formació de la nota i no es pot aprovar sense haver-lo realitzat i sense haver tret un 50% de la nota corresponent a l'examen.