Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament està centrada en l'alumnat, per la qual cosa és expositiva i participativa al mateix temps. En aquesta línia s'utilitzaran tant classes teòriques com a classes pràctiques i un seminari.

El desenvolupament de cadascuna de les unitats temàtiques es desenvoluparà de la següent manera:

a) En les sessions teòriques el professorat presentarà les nocions i aspectes claus per a la comprensió del tema (classe teòrica). Per a cada unitat temàtica l'alumnat trobarà en l'Aula Virtual de l'assignatura el material bàsic que ha de llegir per a arribar a l'aula amb una primera lectura inicial que facilitarà la comprensió de l'exposició del professorat i al mateix temps la possibilitat d'interacció de l'alumnat.
En les classes teòriques es discutiran, per tant, els textos preparats anteriorment per l'estudiantat.

b) En les sessions pràctiques es realitzaran un conjunt variat d'activitats: treballs de recerca, posada en comú i debat de dilemes morals, proves objectives de lectures, treball de camp i pràctiques de resolució de problemes en l'aula.

c) El seminari consistirà en una activitat (realitzada fora de les hores de classes teòriques i pràctiques) on participarà un o una professional extern vinculat a l'àmbit de la comunicació. Aquesta activitat té un caràcter obligatori i és avaluat amb 1 punt de la nota final.

AVALUACIÓ

  • Part teòrica: es valora amb 6 punts i s'avalua amb un examen escrit, que constarà de 4 preguntes breus (1 punt per pregunta) i 1 pregunta de desenvolupament d'un tema del temari de manera argumental (2 punts).

  • Seminari: s'avalua amb la incorporació d'una pregunta sobre el seminari en l'examen teòric final. Aquesta pregunta val 1 punt. Per tant, de les 4 preguntes breus que té l'examen, una estarà relacionada amb el contingut discutit al seminari.

  • Part pràctica: es valora amb 4 punts, que s'obtindran a partir d'una sèrie de pràctiques realitzades a l'aula. Les puntuacions de cada pràctica varien en funció de l'esforç i del treball que requereix cada tipus d'exercici (treballs d'investigació, debat de dilemes morals, resolució de problemes...).

Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

Faltes greus: errors ortogràfics (v/b, s/x, i/ll, h/*, etc.). Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici en la seua totalitat.

Faltes lleus: els errors d'accentuació (titlles) es penalitzaran amb 0,25 menys; i els errors de concordança entre subjecte i verb; i errors de puntuació (punts, comes, etc.), amb 0,1 menys.