Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura, el qual estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants i estudiantes que la cursen i de l'evolució del mateix escenari de les empreses que componen el teixit empresarial comunicatiu.

Introducció

Tema 1: Empresa i empresari

1.1 L'empresa com a realitat econòmica

1.2 Tipus d'empreses de comunicació

1.3 Àrees funcionals de l'empresa

1.4 La responsabilitat social en les empreses de comunicació

Tema 2: Dimensió jurídica de l'empresa i problemes pràctics

2.1 El dret mercantil

2.2 Elements jurídics de l'empresa

2.3 L'empresari individual vs. l'empresari social

2.4 Classificació de societats mercantils

2.5 Organització de les societats mercantils

2.6 Situacions especials:

2.6.1 Concurs de creditors

2.6.2 Agrupacions i unions d'empreses

Tema 3: Entorn econòmic

3.1 Espanya i la Unió Europea. Entorn econòmic

3.2 L'activitat econòmica: producció, renda i despesa

3.3 Els mercats: de productes, de treball i de capitals

3.4 El sistema de preus: l'oferta i la demanda

3.5 Objectius econòmics: el creixement, l'atur, la inflació i el dèficit

3.6 Els diners: la política monetària

3.7 Economia circular

Tema 4: La comunicació i el mercat

4.1 Anàlisi i mesurament de la demanda

4.2 Anàlisi de la producció i els costos

4.3 Els preus de mercat i la comunicació

Tema 5: El sistema fiscal

5.1 Principis de la imposició

5.2 Introducció al sistema fiscal espanyol

5.3 Principals impostos en el sistema fiscal espanyol. Característiques

Tema 6: Teories de l'organització empresarial

6.1 Introducció. L'estructura de les organitzacions

6.2 Tipus d'estructures organitzatives en les empreses de comunicació

Tema 7: La presa de decisions

7.1 La decisió empresarial

7.2 Els objectius

7.3 Planificació i control de gestió

TEMARI DE PRÀCTIQUES

PRÀCTIQUES TIPUS A: PROJECTE SIMULACIÓ DE LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA.

Pràctica A1: Idea de negoci i identitat visual.

Pràctica A2: Tràmits legals.

Pràctica A3: Introducció al pla de màrqueting.

Pràctica A4: Pla d'organització.

Pràctica A5: Exposició en classe d'un resum executiu del pla d'empresa.

PRÀCTIQUES TIPUS B DE SEGUIMENT DE MITJANS

PRÀCTICA 1, TIPUS B, SEGUIMENT PÀGINA WEB EMPRESA: TEMA 1. CONCEPTES MISSIÓ, VISIÓ, CULTURA EMPRESARIAL, RSE.

PRÀCTICA 2, TIPUS B, SEGUIMENT DE MITJANS: TEMA 2. DIMENSIÓ JURÍDICA DE L'EMPRESA DE COMUNICACIÓ:

PRÀCTICA 3, TIPUS B, SEGUIMENT DE MITJANS: TEMES 3 I 5. ENTORN ECONÒMIC I SISTEMA FISCAL.

PRÀCTICA 4, TIPUS B, SEGUIMENT DE MITJANS: TEMA 4. LA COMUNICACIÓ I EL MERCAT.