SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI:

Tema 1. La divisió del món en blocs
1. D'aliats a antagonistes. El món es fa bipolar
2. Els inicis de la Guerra Freda
3. La política de contenció
4. El maccarthisme

Tema 2. La creació d'un camp socialista
1. L'estalinisme de postguerra
2. Les repúbliques democràtiques populars
3. Les revolucions a l’Àsia: la Xina
4. Desestalinització, coexistència pacífica i comunitat econòmica

Tema 3. Europa occidental
1. L'Europa de postguerra.
2. L'Estat de benestar i la integració econòmica.
3. La Guerra Freda cultural
4. Les dictadures meridionals: Portugal i Grècia

Tema 4. Temps de canvis
1. L'Amèrica satisfeta i la rebel·lió dels costums
2. Les eleccions de 1960 i la “Nova Frontera”
3. La revolta negra
4. La protesta generacional: el Maig francès, Praga i Mèxic.

Tema 5. El moment de la descolonització
1. L'Índia: Gandhi i la no-violència
2. La guerra del Vietnam
3. La descolonització a Àfrica. L'apartheid
4. Protagonisme del Tercer Món: el Moviment de Països No Alineats

Tema 6. Amèrica Llatina
1. Els populismes nacionalistes
2. Una revolució antiimperialista: Cuba
3. La Guerra Freda i el pati de darrere
4. Les dictadures militars

Tema 7. El vell i el nou ordre internacional
1. Democràcia amb govern trampós: Nixon i el Watergate
2. La “revolució” conservadora: Thatcher i Reagan
3. La desintegració del camp socialista i la nova ona del capitalisme
4. Postcolonialisme i multiculturalisme

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16