SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1239 - Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques, basades en la metodologia de la classe magistral, amb l'avaluació contínua, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat. La distribució de les classes serà la següent:

-2 hores de teoria setmanals     

-2 hores de pràctiques setmanals

Les sessions teòriques es basaran en el mètode de la classe magistral. No obstant això, cadascun dels temes que integren el programa contarà amb un text breu de suport (subministrat a l'alumnat a través de l'aula virtual).

L'avaluació contínua de l'assignatura s'organitza a partir de diversos exercicis. Aquests són els següents:

- Debats dirigits. Activitats de discussió i reflexió en l'aula orientades i dirigides pel professorat sobre diferents aspectes i dinàmiques de l'estructura del sistema comunicatiu i les indústries culturals. Treball en grup. Fuentes: dossier de lectura preparat pel professorat i lloc a disposició d'alumne en l'aula virtual.

- Carpeta de premsa. Integrada per notícies d'actualitat relacionades amb els continguts de l'assignatura. Freqüència setmanal al llarg del semestre. Treball en grup. Fuentes: diaris d'informació general, diaris d'informació econòmica i portals d'Internet especialitzats.

- Treball d'anàlisi d'un grup de comunicació. Treball en grup. Fuentes: pàgines web dels grups, portals d'Internet especialitzats i instruccions per escrit del professorat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16