Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA
TEMA 1. VINCLAMENT
1.1. Introducció a l'estabilitat estructural
1.2. Càrrega crítica d'Euler
1.3. Càrregues de vinclament amb condicions de contorn no biarticulades
1.4. Concepte d'esveltesa mecànica
1.5. Vinclament elàstic vs. inelàstic
1.6. Disseny real d'elements esvelts

TEMA 2. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI ESTRUCTURAL
2.1. Introducció
2.2. Fases del projecte estructural
2.3. Classificació d'estructures
2.4. Classificació dels mètodes d'anàlisi estructural
2.5. Hipòtesi bàsiques
2.6. Tipologies estructurals

TEMA 3. EL MODEL ESTRUCTURAL
3.1 Introducció
3.2 El model estructural (sist. De coord., Nusos, gdl, elements, propietats dels elements, condicions de contorn, accions, combinacions d'accions)
3.3 Variables del model: vectors de forces internes i desplaçaments
3.4 Equacions d'equilibri i compatibilitat
3.5 Grau de hiperestaticitat
3.6 Grau de hiperestaticitat d'estructures articulades planes

Tema 4. ESTRUCTURES ARTICULADES PLANES
4.1. Introducció
4.2. Càlcul d'esforços axials en estructures articulades planes (mètode dels nusos, mètode de les seccions)
4.3. Simplificacions en estructures articulades planes
4.4. Càrregues aplicades en barres
4.5. Principi dels treballs virtuals aplicat a estructures articulades planes
4.6. Càlcul de desplaçaments

TEMA 5. CÀLCUL MATRICIAL D'ESTRUCTURES
5.1. Introducció
5.2. Equació a nivell d'element rígid en coordenades locals
5.3. Transformació de coordenades
5.4. Matriu de rigidesa d'element rígid en coordenades globals.
5.5. Equació a nivell d'estructura en coordenades globals. Assemblatge
5.6. Aplicació de condicions de contorn: solució nodal
5.7. Solució a nivell d'element
5.8. Càrregues aplicades a elements
5.9. Matriu de rigidesa d'una barra articulada
5.10. Tractament de desplaçaments impostos (seients).
5.11. Aspectes computacionals
5.12. Resum del mètode i extrapolació a tres dimensions

TEMA 6. INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL DINÀMIC D'ESTRUCTURES
6.1. Introducció
6.2. Sistemes d'un grau de llibertat en vibració lliure
6.3. Sistemes d'un grau de llibertat en vibració forçada
6.4. Sistemes de diversos graus de llibertat
6.5. Aspectes avançats

TEMA 7. CÀLCUL D'ACCIONS EN ESTRUCTURES INDUSTRIALS
7.1. Introducció als sistemes estructurals en edificis industrials
7.2. Naus industrials aporticadas
7.3. Accions, seguretat estructural i marc normatiu
7.4. Càlcul d'accions segons CTE DB SE-AE
7.5. Problema de càlcul d'accions

PROBLEMES
PROB1) Dimensionat de columnes sotmeses a vinclament
PROB2) Càlcul d'esforços i desplaçaments en una estructura articulada plana isostàtica
PROB3) Càlcul matricial d'estructures planes
PROB4) Càlcul dinàmic d'una estructura plana
PROB5) Accions en una nau industrial porticada

LABORATORIS
LAB1) Anàlisi d'estructures articulades planes amb programari informàtic
LAB2) Dimensionat d'estructures articulades amb programari informàtic
LAB3) Anàlisi d'estructures planes amb nusos rígids amb programari informàtic
LAB4) Anàlisi matricial d'estructures planes amb nusos rígids
LAB5) Anàlisi dinàmica d'un pont amb programari informàtic